top of page

Gallery Shlush

"Lea Nickel's Show"

בתערוכה "המופע של לאה ניקל" מוצגות כ- 50 עבודות אקריליק על בד ועבודות על נייר משנת 1953 ועד 2005 (שנת פטירתה של ניקל) . לאה ניקל בעיני היא ענקית ג'אז  נועזת, אומרת אוצרת התערוכה נירה יצחקי, ולתערוכה בחרתי עבודות שבהן המוטיבים הג'אזים והאילתורים ה"ניקלים" המרהיבים מופיעים בצורתם המזוקקת והטהורה ביותר. הציור בשביל ניקל הוא כמו מוזיקה, כמו מילים... עוד משפט בתוך השיר.

bottom of page